DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 160304W Drwalewice – gr. Gminy Chynów – (Miedzechów) w km 0+330 – 2+750 w istniejącym pasie drogowym”

DOFINASOWANIE 762 592,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 089 417,46 zł

Wykonana została nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m z poboczami z kruszywa łamanego o szerokość 2 x 75 cm na długości 2 420 mb.

Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i komfort życia okolicznych mieszkańców poprzez zapewnienie stałego ciągu komunikacyjnego. Ułatwiony będzie transport towarów, płodów rolnych, możliwy będzie szybszy dojazd służb ratowniczych.