25 września 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie umowy przez Prezesa OSP Seweryna Korneta oraz Skarbnika Sławomira Korneta   dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwalewie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego.”                                                                     

Dla jednostki OSP Drwalew zostaną zakupione:

  • Kamera termowizyjna – 1 szt.
  • Wyważasz do drzwi – 1 szt.
  • Piła spalinowa na wysięgniku – 1 szt.
  • Drabina nasadkowa 3 częściowa – 2 szt.
  • Wąż ssawny W-110 – 2 szt.
  • Węże tłoczne W-42 – 12 szt.
  • Prądownica – 1 szt.

Szacowana wartość sprzętu wynosi 33.381,66zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.996,75zł co stanowi 90%, natomiast Gmina dołoży 3.384,91zł środków własnych.

W uroczystości podpisania umów wziął udział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Anna Król Prezes WFOŚiGW w Warszawie, Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka oraz Bogdan Łasica Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.