Gmina Chynów pozyskała kolejne dofinansowanie.

W dniu 12 września Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski wraz ze Skarbnik Anną Wachnik podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Machcin”

Dla jednostki OSP Machcin zostaną zakupione:

  • Aparaty oddechowe – 4 komplety
  • Pilarka łańcuchowa ratownicza – 1 szt.
  • Węże tłoczne W-42 – 24szt.

Szacowana wartość sprzętu wynosi 33.322,70zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.990,43zł co stanowi 90%, natomiast Gmina dołoży tylko 3.332,27zł wkładu własnego.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu sprawi że, akcje ratunkowe prowadzone przez jednostkę będą bardziej efektywniejsze,a na nowy sprzęt będzie zapewniał ratownikom większe bezpieczeństwo i komfort pracy.