Od września bieżącego roku w Gminie Chynów realizowane są zakupy sprzętu dla jednostek OSP w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostki OSP realizując zadanie pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” zakupiły następujący sprzęt:

OSP Machcin

 • Aparaty oddechowe – 4 komplety
 • Pilarka łańcuchowa ratownicza – 1 szt.
 • Węże tłoczne W-42 – 24szt.

Wartość sprzętu wynosi 33.322,70zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.990,43zł co stanowi 90%, Gmina dofinansowała 3.332,27zł.

OSP Drwalew

 • Kamera termowizyjna – 1 szt.
 • Podkrzesywarka na wysięgniku ( piła spalinowa)– 1 szt.
 • Wyważacz do drzwi z pompką – 1szt.
 • Węże ssawne W 110 –2 szt.
 • Drabina nasadkowa 3-częściowa– 2szt.
 • Węże tłoczne W-42 – 12szt.
 • Prądownica – 1 szt.

Wartość sprzętu wynosi 33.381,66zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.996,75zł co stanowi 89,86%, Gmina dofinansowała 3.384,91zł.

OSP Chynów

 • Ubranie specjalne bojowe -6 szt.
 • Węże tłoczne – 8 szt.

Wartość sprzętu wynosi 33.124,00zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.811,60zł co stanowi 90%,Gmina dofinansowała 3.312,40zł.


Obecnie jeszcze jedna nasza jednostka otrzymała dotację na zakup sprzętu. W ramach przyznanej dotacji OSP Janów zakupi:

 • Generator piany – 1szt.
 • Detektor wielogazowy – 1 szt.
 • Ubranie specjalne – 1 szt.
 • Pilarka łańcuchowa – 1 szt.
 • Pompa półszlamowa – 1 szt.
 • Prądownica – 3 szt.

Wartość sprzętu wynosi 33.088,00zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.779,20zł co stanowi 90%,Gmina dofinansowała 3.308,80zł


Łączna wartość uzyskanej dotacji z WFOŚiGW dla jednostek z Gminy Chynów wynosi 132 916,36zł