Gmina Chynów informuje o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chynów w 2020 r.”. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 50.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych do poniesienia kosztów. W ramach zadania unieszkodliwionych zostanie ok. 170 ton odpadów azbestowych.

Wszyscy zainteresowani bezpłatnym odbiorem eternitu proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy.