W dniu 9 września 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu, Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chynów w 2021 r.”. Dofinansowanie wynosi 30.000,00 zł. 

W ramach zadania planowany jest odbiór 160 ton wyrobów azbestowych. 


Zainteresowanych bezpłatnym odbiorem eternitu zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy.