W dniu 25 października 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes OSP Chynów Adam Jędrzejczyk i Skarbnik Mateusz Grochal podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.  Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chynów.

W ramach uzyskanej dotacji OSP Chynów zakupi:

  • Ubranie specjalne bojowe -6 szt.
  • Węże tłoczne – 8 szt.


Wartość sprzętu wynosi 33.124,00zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.811,60zł co stanowi 90%,Gmina dofinansowała 3.312,40zł.