W dniu 10 października 2014r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla OSP Drwalew i Chynów w ramach programu „Zakup sprzętu ratowniczego” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla jednostki OSP Chynów został zakupiony agregat hydrauliczny LUKAS P650-SG za cenę 19660,00. Zaś OSP Drwalew otrzymało rozpieracz kolumnowy HOLMATRO TR 4350C w kwocie 17.496,00. Sprzęt przeznaczony jest do ratowania ofiar wypadków drogowych.

Wysokość przyznanej dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 18.400,00zł co stanowi 50% kosztu kwalifikowanego zadania.

Całkowity koszt brutto realizacji zadania wynosi 37.156,00zł