Gmina Chynów informuje o zakończeniu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią na terenie osiedla Drwalew PGR”, w wyniku którego wykonano 1645 mb sieci kanalizacji oraz przyłącza do 14 budynków wielorodzinnych. Z nowego systemu odprowadzania ścieków korzysta ponad 200 mieszkańców osiedla.

Koszt całkowity zadania wyniósł 539.580,00 zł netto. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 536.355,80 zł.