Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chynowie w terminie od 01.03.2016r. do 31.03.2016r. ogłasza nabór do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły: zspchynow.szkolnastrona.pl, na stronie internetowej gminy lub w sekretariacie szkoły.
Do wniosku należy dołączyć właściwe oświadczenia.