OGŁOSZENIE

o terminie składania wniosków o przyznaniedotacjize środków budżetu Gminy Chynów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Chynów.

Wójt Gminy Chynów na podstawie Uchwały XLV/320/2023 Rady Gminy Chynów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niniejszym informuje, że wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 27 marca 2023 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Chynowie, ul Główna 67, 05-650 Chynów.

Wniosek należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenie Nr 28/2023Wójta Gminy Chynów z dnia 20 marca 2023 r.

Pliki do pobrania