Hmmm… jakie może być hasło promujące Gminę Chynów?
Ty nam powiedz!!!
Weź udział w Konkursie!!!
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody o wartości 500zł za projekt graficzny oraz nagrodę o wartości 500zł za najlepsze hasło
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja 2023r.
Pomysły należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Chynowie lub na e-maila promocja@chynow.pl