Wójt Gminy Chynów podaje do wiadomości:

  • terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2024/2025;
  • terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:

-Zarządzeniu nr 7/2024 Wójta Gminy Chynów z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

-Uchwale nr XXII/141/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.

-Uchwale nr XXII/142/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów.

-Uchwale nr XXX/218/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.


Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski