Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie zatrudni pracownika na stanowisku:

kierowca – operator maszyn specjalnych

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie,

ul. Główna 67, 05-650 Chynów

Miejsce pracy: teren gminy Chynów,

2. Określenie stanowiska pracy:

kierowca – operator maszyn specjalnych

Rodzaj umowy- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:
pon. 7.30.-15.30, wtorek-piątek w godzinach: 7.00 do 15.00 ( dni robocze).

3. Od kandydata oczekujemy:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi i pracy samochodu ciężarowego,

- prawo jazdy kat. C, B,

- dobry stan zdrowia,

- dyspozycyjność,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

Inne wymagania: znajomość mechaniki, obsługi pojazdów samochodowych, mile widziane doświadczenie zawodowe.

4. Zakres wykonywanych zadań:

1) Obsługa oraz kierowanie wozem asenizacyjnym tj. wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
do punktu zlewnego- oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach, ul. Psa Cywila, 05-650 Chynów.

2)Uzupełnianie dokumentów związanych z odbiorem nieczystości ciekłych.

3) Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

4) Odpowiedzialność za powierzony wóz asenizacyjny.

5. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

- narzędzia pracy adekwatne do pełnionej funkcji,

- stabilną pracę,

- przyjazną atmosferę pracy.

6. Wymagane dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie do pracy,

2) CV,

3) dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4) oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) Należy również dostarczyć wypełnioną klauzulę informacyjną, znajdującą się w załączniku.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV do dnia 11 lipca 2024 r. na adres e-mail: gzgk@chynow.pl
lub dostarczenie do biura GZGK w Chynowie Budynek B pokój 9 wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV i w pozostałych dokumentach aplikacyjnych w trakcie bieżącego postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie”,

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji.