Wkrótce przeprowadzone zostaną wybory sołeckie w 37sołectwach gminy Chynów. Harmonogram zebrań wiejskich rozpisany jest do 7 września. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań w pierwszym tygodniu wyborów od 20 do 28 lipca 2024 r.

Harmonogram wyborów oraz zarządzenie Wójta Gminy dostępne są na stronie internetowej  oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dodatkowo informacje o wyborach sołeckich wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach.

Wybory sołtysów zostaną przeprowadzone w obecności radnego z danego okręgu wyborczego i pracownika Urzędu Gminy w Chynowie.