Gmina Chynów informuje, że w dniu 17.11.2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedsięwzięciem pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”z Wykonawcą – Konsorcjum firm : LiderKonsorcjum: INSTAL WARSZAWA S.A., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa; PartnerKonsorcjum: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. zo.o., ul. OPOLSKA 11-19, lok. 1, 52-010 Wrocław na kwotę 6.965.490,00 zł brutto.


Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności
w kwocie do 3 757 095,04 PLN.

Wójt Gminy

Tadeusz Zakrzewski