Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2024r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów- ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 42.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego 05-650 Chynów, ul. Wolska 6 – kwota dotacji 93.000zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski